Όροι Χρήσης

 

Εισαγωγή

Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα justhome.com.gr μέσω του οποίου σας παρέχεται η δυνατότητα αγοράς και διάθεσης των προϊόντων μας.

Γενικά

Επιλέγοντας να περιηγηθείτε ή να κάνετε  χρήση της ιστοσελίδας μας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής, αποδέχεστε  χωρίς καμία επιφύλαξη όλους τους όρους χρήσης της, τους οποίους και θα πρέπει να διαβάσετε προσεχτικά. Εφόσον δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από αυτούς, παρακαλούμε να μην προχωρήσετε στη χρήση των  υπηρεσιών της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της περιήγησης στην ιστοσελίδα και της χρήσης των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά και αποδοχή των νέων όρων.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες.  Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά. Εάν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας μας ή τρίτων, που μας έχουν παραχωρήσει τη χρήση του και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή,αναμετάδοση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση εν όλων ή εν μέρει, του υλικού και περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρίας μας, απαγορεύεται ρητώς. Η εμφάνιση του υλικού στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Τα προϊόντα τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών ή συνεργατών αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία.

Ευθύνη μας

Η εταιρία μας δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας,  ούτε και υποχρεούται  να αποζημιώσει οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.  Η εταιρείας μας δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη ή απαλλαγμένη από κάθε είδους σφάλματα και ιούς ή δεν θα γίνει κάποιο τεχνικό λάθος λόγω της φύσεως της διαδικτυακής δραστηριοποίησης και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη σε χρήση, φόρτωση, αλλοίωση, μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Επίσης, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές χρηστών  που  προέκυψαν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή για πιθανά λάθη των δεδομένων που εισάγει ο εκάστοτε χρήστης/υποψήφιος πελάτης στις φόρμες παραγγελιών, καθώς και για τυχόν λάθη στις  τιμές ή τα χαρακτηριστικά προϊόντων. Τέλος, η εταιρία επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Ευθύνη Χρήστη / Υποψήφιου Πελάτη

Ο χρήστης/υποψήφιος πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται με αυτή, ενώ ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας μας εκ της ανωτέρω αιτίας. Ειδικότερα, αποδέχεται ότι δεν χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τους κάτωθι λόγους:

α) παράνομη συλλογή ή αποθήκευση δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

β) αποστολή, μετάδοση ή δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο ή που προκαλεί βλάβη στην εταιρία μας ή σε οποιονδήποτε τρίτο

γ) αποστολή, δημοσίευση, αναπαραγωγή, αποστολή με email, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει, εμπορικό σήμα, διακριτικό τίτλο, πνευματικά δικαιώματα της εταιρίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Η ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας και για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη/υποψήφιο πελάτη.

Οποιαδήποτε παράνομη χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται, εκτός των άλλων νομικών συνεπειών, αυτόματη διακοπή των υπηρεσιών της εταιρίας μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ασφάλεια

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας διέπονται από το εθνικό, διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το  ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών. Η εταιρία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται η  ασφάλεια συναλλαγών στο μέγιστο δυνατό. Το σύνολο των πληροφοριών που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/υποψήφιων πελατών μας είναι ασφαλή και απόρρητα και μας παρέχονται μόνο στην περίπτωση που οι χρήστες της ιστοσελίδας επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα ή/και να λαμβάνουν ενημερωτικά ή προωθητικά email.

Το σύνολο των αιτημάτων που αποστέλνονται ηλεκτρονικά στην εταιρία μας, καθώς και οι συνοδευόμενες πληροφορίες που διαβιβάζονται από το χρήστη/υποψήφιο πελάτη, είναι απόρρητα και χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες να έχουν αποτελεσματική επικοινωνία με την εταιρία μας. Η εταιρία μας δεν μεταβιβάζει, αποκαλύπτει, παραχωρεί ή ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών της, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από σχετικό νόμο ή από δικαστική απόφαση.

Ακύρωση Παραγγελίας

Στην περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης επιθυμεί ακύρωση της παραγγελίας του, μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρία μας εδώ. Μόλις λάβουμε την επικοινωνία και αναλόγως με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας, θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις επιλογές που υπάρχουν εκείνη τη δεδομένη στιγμή.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί από τους ίδιους τους χρήστες της  ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούνται από το justhome.com.gr, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρία μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση και εμπειρία τους κατά την περιήγηση τους, καθώς και την μετέπειτα εκτέλεση των τυχόν παραγγελιών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το justhome.com.gr χρησιμοποιούνται παράλληλα για τη μέτρηση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, προκειμένου να επιτυγχάνεται η  συνεχής βελτίωσης της διαδικτυακής δραστηριότητας. Το justhome.com.gr ρητά δεσμεύεται και επιβεβαιώνει πως δεν διανέμει σε κανένα τρίτο μέρος τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά στους χρήστες και πελάτες της ιστοσελίδας.

Συλλογή πληροφοριών

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, μας γνωστοποιούν προσωπικά τους στοιχεία μόνο εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να παραγγείλουν προϊόντα ή να επικοινωνήσουν μαζί μας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα justhome.com.gr έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η περιήγηση από το σύνολο των επισκεπτών χωρίς να απαιτείται εισαγωγή στοιχείων ταυτοποίησης. Η καταχώριση των στοιχείων του επισκέπτη κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα για την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτής, θα συνεπάγεται τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, ο χρήστης θα αποδέχεται και θα συναινεί όπως η εταιρεία μας θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που θα συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας, με σκοπό την πρόσβαση του χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτησή του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας μας συναλλακτικής σχέσης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους, καθώς επίσης για γενικότερους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας μας, κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη.

Χρήση των πληροφοριών

Οι πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες, κατηγοριοποιούνται ως εξής:

  • στοιχεία που ο χρήστης παρέχει κατά την εγγραφή του ως πελάτης
  • στοιχεία που ο χρήστης παρέχει, προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία

Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, απαιτείται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής αποστολής, η ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας, ενώ σε περίπτωση που ο τρόπος πληρωμής θα είναι με πιστωτική κάρτα, θα είναι απαραίτητα και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας.  Το justhome.com.gr θα κάνει χρήση των συγκεκριμένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει για (α) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του πελάτη και (β) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση. Ταυτόχρονα, ενδέχεται η χρήση των πληροφοριών για την επικοινωνία ενημερώσεων και προσφορών σε προϊόντα.

Τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών

Το justhome.com.gr δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ασκούν το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και να τροποποιούν ή ακόμη και να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομίσει κατά τη περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση επιλογής αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία, τροποποίησης ή διαγραφής, το justhome.com.gr θα προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στα σχετικά αρχεία. Για τη υποβολή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία, τροποποίηση ή διαγραφή προσωπικών στοιχείων ή οποιαδήποτε ανάγκη επικοινωνίας για ερωτήσεις ή αναφορά προβλημάτων, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά εδώ.

Αρμόδια Αρχή παραπόνων: Αρχή Προστασίας Δικαιωμάτων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Αποδοχή διαδικασιών προστασίας του απορρήτου Η χρήση της ιστοσελίδας justhome.com.gr συνεπάγεται αποδοχή και συναίνεση  με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της εταιρείας μας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Πολιτική επιστροφών προϊόντων

Η πολιτική επιστροφών περιγράφεται εδώ.

Εμπορική εγγύηση

Για πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση του προϊόντος που αγοράσατε από το justhome.com.gr, παρακαλείστε να  ανατρέξετε στη συσκευασία του προϊόντος. Επιπρόσθετα, συνιστάται η επίσκεψη στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή των εκάστοτε προϊόντων.

Ζημιά κατά τη μεταφορά

Σε περίπτωση που το προϊόν αγοράς έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά και παράδοση, αυτό δεν αφορά κάλυψη εμπορικής εγγύησης του κατασκευαστή.

Πολιτική Cookies

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μας χρησιμοποιεί cookies κατά τη διάρκεια της περιήγησης των επισκεπτών – χρηστών. Τα cookies επιτρέπουν τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την μελλοντική βελτίωση του υπηρεσιών του justhome.com,gr

Cookies – τι είναι

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη, στο smartphone του ή σε άλλη συσκευή συνδεμένη στο διαδίκτυο για τη μοναδική αναγνώριση του browser του επισκέπτη ή την αποθήκευση πληροφοριών & ρυθμίσεων στο browser.

Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στην χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας,  για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού περιεχομένου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο η επόμενη επίσκεψή του εκάστοτε χρήστη  στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, γίνεται πιο εύκολη και ευχάριστη, βάσει εξατομικευμένων προτιμήσεων.

Τα cookies δε μπορούν να εκτελεσθούν ως κωδικοί ή να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν ιούς και δε μπορούν να δώσουν πρόσβαση στον σκληρό δίσκο των χρηστών. Δε δύναται η διαβίβαση καμιάς πληροφορίας από τον σκληρό δίσκο των χρηστών ακόμη και αν αποθηκευτούν cookies εκεί. Ταυτόχρονα δεν δύναται η εξακρίβωση της προσωπικής ταυτότητας του εκάστοτε χρήστη  από την αποθήκευση των συγκεκριμένων πληροφοριών .

Δύναται η απενεργοποίηση ή απόρριψη  των cookies που είναι ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη, όμως ενδέχεται κάποιες λειτουργίες που  είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies, να μην είναι πλέον ενεργές.

Η χρήση των cookies στην ιστοσελίδα μας – μόνο τα αναγκαία cookies

Τα συγκεκριμένα Α cookies είναι ουσιώδη για τη διεξαγωγή μιας συναλλαγής ή ενός αιτήματος ενέργειας που υποβλήθηκε από τον χρήστη. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την απομνημόνευση πληροφοριών που παρέχονται από το χρήστη  κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα μας.

Λειτουργικά Cookies

Τα συγκεκριμένα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται επιλογές που έχουν κάνει οι χρήστες με σκοπό την βελτίωση της  λειτουργικότητας για δικό τους όφελος. Μεταξύ άλλων, τα λειτουργικά cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται συγκεκριμένες επιθυμητές ρυθμίσεις των χρηστών (πχ επιλογή χώρας & γλώσσας, ενδεχόμενη κατάσταση συνεχούς σύνδεσης κατόπιν επιλογής κτλ).

Αναλυτικά cookies

Τα συγκεκριμένα cookies επιτρέπουν την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που  σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου για το οποίο αυτοί εισέρχονται , έχοντας ως αφορμή τη βελτίωση της απόδοσης και του σχεδιασμού της σελίδας της εταιρείας μας. Αυτά τα cookies, ενδεχομένως να παρέχονται από κάποιον  τρίτο πάροχο αναλυτικών εργαλείων, αλλά χρησιμοποιούνται για σκοπούς που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την σελίδα μας.

Στοχευόμενα cookies

Τα στοχευόμενα cookies επεξεργάζονται πληροφορίες που αφορούν στη χρήση της σελίδας για την παράδοση προωθητικών και άλλων συγκεκριμένων πληροφορίων που ενδεχομένως να αφορούν στους χρήστες. .

Cookies πρόληψης απάτης

Τα συγκεκριμένα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες που χρησιμεύουν στη δυνατότητα μπλοκαρίσματος οιασδήποτε δόλιας χρήσης της ιστοσελίδας.

Cookies ανίχνευσης

Τα συγκεκριμένα cookies επιτρέπουν την αποθήκευση πληροφορίων σχετικά με το πως οι χρήστες φτάσουν σε εμάς και την  ιστοσελίδα μας. Η καταγραφή αυτής της πληροφορίας είναι απαραίτητη καθώς μέσω αυτής πληρώνονται οι συνεργάτες που δραστηριοποιούνται για το σκοπό αυτό. .

Cookies για τη μέτρηση επιδόσεων της ιστοσελίδας

Υπάρχουν cookies που χρησιμεύουν στη συλλογή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και επιτρέπουν την έγκαιρη αντίληψη του τρόπου σκέψης του κοινού για το πώς χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας, έτσι ώστε να βοηθηθούμε ως προς την βελτίωση της  δομής και του περιεχόμενού του.

Όταν η ιστοσελίδα μας συνδέεται και σε ιστοσελίδες τρίτων μερών, είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποιος πως  οι ιστοσελίδες αυτές  έχουν τα δικά τους cookies και πολιτικές απορρήτου που θα διέπουν οποιαδήποτε πληροφορία  υποβάλει κάποιος σε αυτές. Στην περίπτωση που ο χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα τρίτων μερών θα πρέπει να λάβει υπόψη πως θα πρέπει να διαβάσει τα cookies και τις πολιτικές απορρήτου των  σελίδων αυτών, πριν τη χρήση τους.

Αναθεώρηση ρυθμίσεων περί λειτουργίας cookies

Ο εκάστοτε φυλλο-μετρητής ιστοσελίδων (web browser) δίνει  σαφείς πληροφορίες περί της πολιτικής χρήσης των cookies. Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τη διαχείριση τους, ο οποιοσδήποτε μπορεί να επισκεφτεί την κατάλληλη σύνδεση από την παρακάτω λίστα.

Συνιστάται κάθε φορά, η  αναζήτηση της επίσημης βιβλιογραφίας των κατασκευαστριών εταιρειών για  πιο έγκυρη πληροφόρηση. Η χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δηλώνει τη συναίνεση στη χρήση των cookies.